Kontaktna točka za priznavanje poklicnih kvalifikacij

Nacionalna kontaktna točka za priznavanje poklicnih kvalifikacij svetuje in posreduje vse informacije glede priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev državljanom in ostalim pristojnim organom v državah članicah.

 

Komu je namenjena?

SLOVENSKIM DRŽAVLJANOM, ki bodo v drugih državah članicah trajno ali začasno opravljali reguliran poklic in EVROPSKIM DRŽAVLJANOM, ki bodo opravljali reguliran poklic v Republiki Sloveniji.

 

Kako deluje?

Kontaktna točka daje brezplačne informacije in pravne nasvete o postopku za priznavanje poklicnih kvalifikacij (vključno z roki, potrebnimi dokumenti, predpisi in kodeksi poklicne etike). V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in službami pomaga kandidatom pri uveljavljanju pravic.

 

Kontaktni podatki

  reguliranipoklici.si

  ppk.mddsz@gov.si

   01/ 369 76 41

    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Kotnikova 28 v Ljubljani