Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa za obdobje 2014-2020. V Sloveniji je upravljanje programa razdeljeno med dve nacionalni agenciji. Zavod MOVIT je nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine. Področje se v Sloveniji promovira tudi pod imenom Erasmus+: Mladi v akciji.

 

Program spodbuja učno mobilnost za mlade, tako da preko mladinskega dela in neformalnega učenja prispeva k razvoju kakovosti dela akterjev na področju mladinskega dela in razvoju mladinskih politik na vseh ravneh.

 

V programu lahko sodelujejo:
  • MLADI med 13. in 30. letom starosti,
  • MLADINSKE ORGANIZACIJE,
  • JAVNI ORGANI,
  • ZDRUŽENJA,
  • SOCIALNA PODJETJA in
  • NEFORMALNE SKUPINE

(za posamezna področja veljajo starostne omejitve).

 

V nekaterih aktivnostih lahko sodelujejo tudi:
  • JAVNA ali ZASEBNA PODJETJA,
  • FUNDACIJE ter
  • SOCIALNI PARTNERJI.

 

Kako deluje nacionalna agencija ERASMUS+, področje: Mladina?

Nacionalna agencija ERASMUS+, področje: Mladina, skrbi za obveščanje o programu in upravljanje na nacionalni ravni, ocenjuje in izbira projekte, financirane v okviru programa, ter nudi pomoč prijaviteljem v obliki delavnic, izobraževanja, publicistične dejavnosti in individualnega svetovanja. Hkrati izvaja tudi aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine.

 

Kontaktni podatki

  mva.si

  info@mva.si

   01/ 430 47 47

    MOVIT Ljubljana, Dunajska cesta 5 v Ljubljani