Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in – seveda – njihovimi vprašanji.

 

Eurodesk ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih – na primer o prostovoljstvu ali izmenjavah v tujini, študiju in pripravništvih v tujini, kako poiskati evropsko sofinanciranje in kontakte, aktualnih mednarodnih natečajih za mlade ... 

 

Eurodeskove storitve vključujejo:
  • brezplačno odgovarjanje na vprašanja o evropskih priložnopstih za mlade, 
  • hiter dostop do evropskih informacij na spletu, 
  • upravljanje Evropskega mladinskega portala, 
  • usposabljanja za mladinske informatorje, 
  • razširjanje evropskih informacij.

 

Eurodesk deluje kot mreža, ki jo danes sestavlja že 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev, podporna koordinacijska pisarna v Bruslju ter več kot 1800 regionalnih in lokalnih partnerskih mladinskih organizacij po vsej Evropi. V Sloveniji Eurodesk deluje od leta 2001.

 

Kontaktni podatki

  www.movit.si/info-servis-eurodesk/

  info@eurodesk.si

   01 430 47 47

    MOVIT, Dunajska 5, 1000 Ljubljana