Evropsko ogrodje kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka evropskega ogrodja kvalifikacij skrbi za boljšo preglednost in dostopnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. Koordinira tudi umeščanje nacionalnih kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK).

 

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Ima dva glavna cilja: spodbujati mobilnost državljanov med državami in omogočati vseživljenjsko učenje.

 

Za nacionalno koordinacijsko točko EOK je bil v Sloveniji imenovan Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), ki se pri svojem delu smiselno povezuje z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Naloga koordinacijske točke je, da zagotovi dostop do informacij, pripravlja gradiva in koordinira delo vključenih deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) preko slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK).

 

Kontaktni podatki

  www.nok.si

  info@cpi.si

   01/58 64 200

    Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana