Tvoja Evropa – nasveti je javna svetovalna storitev EU. Svetujejo pravni strokovnjaki Evropske civilne pobude, ki to storitev opravlja po pogodbi z Evropsko komisijo. Ekipa pravnih strokovnjakov pokriva vse uradne jezike EU ter dobro pozna pravo EU in nacionalno pravo vseh držav EU.

 

Tvoja Evropa – nasveti tesno sodeluje z mrežo SOLVIT, ki pomaga pri sporih med posamezniki ali podjetji in državnimi organi v drugi državi članici, kadar gre za morebitno napačno uporabo zakonov EU.

 

Na službo Tvoja Evropa – nasveti lahko svoja vprašanja naslovijo:
 • posamezniki, ki so državljani Evropske unije, Norveške, Islandije ali Lihtenštajna;
 • državljani drugih držav – če so družinski člani državljana EU ali prebivalca države EU;
 • evropske/nacionalne službe za informacije in svetovanje v imenu posameznikov;
 • podjetja s sedežem v EU.

 

Vprašanja morajo zadevati:
 • resnično (in ne hipotetične) situacijo, pa čeprav gre le za nameravano selitev v drugo državo EU;
 • vaše pravice v eni ali več državah EU in v zvezi z zakonodajo EU.

 

Pogoste teme vprašanj:
 • pravice posameznikov pri potovanju, prebivanju, delu, upokojitvi ali študiju v drugi državi EU;
 • pravice potrošnikov v EU.

 

Ne morejo:
 • svetovati o zadevah, ki so izključno v domeni nacionalne zakonodaje (svetujemo samo o zadevah, ki jih ureja zakonodaja EU);
 • ponuditi poglobljenega pravnega nasveta, analize dokumentov ali osebnega pogovora;
 • nadomestiti pravnega nasveta odvetnika in vas zastopati v postopkih;
 • začeti postopka v vašem imenu ali uveljavljati vaših pravic pri podjetjih oziroma državnih organih.

 

Kontaktni podatki